Norway

NJF - 100ÅR!

NJF den norske avdeling markerte 100-årsjubileum for NJF i forbindelse med årsmøtet 2018. Det ble plantet et pæretre nær et 100 år gammelt, ærverdig pæretre som symbol på ny vekst og godt jordbrukssamarbeid mellom nordiske og baltiske land de kommende 100 år.

honorary members og leder

Æresmedlemmer og lederen av NJF den norske avdeling gjør jobben!
det gamle og det nye
Det nye pæretreet foran det gamle.
100 ar
 
SEMINAR OM BRUK AV MYRJORD

Jordforeningen og NJF inviterte i samarbeid til seminaret som ble holdt ved NMBU på Ås. Se program under.

Festsalen
Samson Øpstad snakker her om omgraving av myr.
Bruk av myr sabima
Even W. Hanssen fra SABIMA

 

image002

Årsmøtet for NJF den norske avdeling 2018 ble holdt 25. mai. Les referatet HER

 
NYTT TILBUD TIL MASTERSTUDENTER!
Vi satser på studenter som skal være drivkraft for jordbruksforskning over de neste 100 år! Som en del av NJFs feiring av 100 år jubileum, tilbyr vi gratis medlemskap til masterstudenter i 2018. I tillegg er det mulig å søke reisestipend til NJF-kongressen i Litauen i juni.
                    
Ta kontakt med sekretær, Alana Lennon ved Epost: njf.norge@secretary.net eller mobil: 909 13 879 for mer informasjon om studenttilbudet og et registreringsskema.
           
Spre gjerne informasjonen videre!
                                                                             
STIPEND 2018
                       
                            
NJF representerte ved "Evolution 2017" i USA
Martin Paliocha deltok på Evolution-konferansen i Portland, Oregon, USA fra 23. - 27. juni 2017. Dette er posteren han presenterte: Lenke til posteren.
Han sier sjøl om konferansen:
"Det var en veldig spennende konferanse og jeg fikk være med på en hel del interessante foredrag og diskusjoner om molekylær evolusjon og genomikk. Følte meg heldig som fikk anledning til å dra på et såpass stort, internasjonalt møte."

For mer informasjon om konferansen, følge lenken HER.

Årsmøtet 2017

Landbruksroboter og droner var temaet for seminaret vi arrangerte før årsmøtet 2017. Årsmøtet ble holdt ved Vitenparken på Ås campus. Det var en demonstrasjon av roboten "Thorvald" og to foredrag; "Bruk av droner og roboter som verktøy i planteforedling" v/ Morten Lillemo og "Kan feltroboter erstatte dagens traktorer?" v/ Pål From.

robot

 Roboten "Thorvald"

Deltakere på årsmøte fikk oppdatering om drift av NJF den norske avdeling i 2016, arbeidsplan for 2017 og orientering av virksomheten i NJF-C. Møtebok fra Årsmøte 2017 kan lastes ned HER.

Martin Paliocha som fikk tildelt masterstipend også presenterte masterarbeidet sitt.

Martin at AGM 2

Martin Paliocha - mottaker av NJF MSc-stipend 2017

 

MSc-stipend 2017

Etter god respons på NJF den norske avdeling sin utlysning på stipend, valgte styret Martin Paliocha fra NMBU som den beste kandidaten i år. Her skriver han sjøl litt om masteroppgaven sin:

Martin Paliocha sm

"Jeg er masterstudent i biologi. I forbindelse med min masteroppgave skal jeg se på evolusjon av vernaliseringsrespons i en gruppe grasarter som for det meste er tropiske. Likevel har noen av artene i denne delen av grasfamilien, som forøvrig kalles for PACMAD-kladen, klart å tilpasse seg temperert klima med utpreget temperaturvariasjon mellom årstidene. Iblant disse finner vi ikke bare arter som er naturlig hjemmehørende i Norge, slik som for eksempel blåtopp og knegras, men også ugras som har vandret nordover først i nyere tid – hønsehirse, for eksempel. Vernalisering er en utviklingsfysiologisk prosess mange planter i områder med kalde vintre må gjennomgå for å kunne sette blomster. En plante som blomstrer kun etter å ha gått gjennom en lang kuldeperiode kalles for vernaliseringsresponsiv. Oppgaven har som formål å se på den evolusjonære utviklingen av gener som styrer vernaliseringsrespons i PACMAD-gras. Dette er nyttig grunnforskning som kan bidra til økt forståelse av grasenes evolusjonshistorie samt deres nåværende og framtidige utbredelse."

 

Styret ønsker ham lykke til videre med arbeidet.

Martin vil presentere oppgaven på årsmøtet 16. mai. (Innkalling og program til årsmøtet annonseres snart.)

 

REISESTIPEND - ÅPEN SØKNADSFRIST

Vi har den glede å informere dere om at vi har et reisestipend knyttet til deltaking på seminar eller andre NJF arrangementer.
Medlemmer kan søke inntil NOK 4,000,-
Stipendet er åpent for alle medlemmer, men unge medlemmer prioriteres.
En kort rapport må sendes inn etter seminar eller arrangement.

Det er en åpen søknadsfrist, så det er bare å sende inn søknad.

Søknaden med behov for økonomisk støtte og budsjett sendes inn til sekretær på e-postadressen: njf.norge@secretary.net

 

Søknadsfrist for Msc-stipend har gått ut.

Styret skal behandle søknadene for Msc-stipend innen 1. april.

Studentstipend net

 

 

Chairman

Kirsty McKinnon
Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK)
Gunnars veg 6, NO-6630 Tingvoll, Norway
Phone: +47 404 80 522
E-mail: kirsty.mcKinnon@norsok.no

Secretary

Alana Lennon
Gunnars veg 6, NO-6630 Tingvoll, Norway
Phone: +47 909 13 879
E-mail: njf.norge@secretary.net

Members of National Board

PLANTS

Kirsty McKinnon (see under Chairman, above)

ANIMALS

Egil Prestløkken
Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Department of Animal and Aquacultural Sciences (IHA)
PO Box 5003, NO-1432 Ås, Norway
Phone: +47 67232654
Mobile: +47 905 18 568
E-mail: egil.prestlokken@nmbu.no

ENVIRONMENT

Susanne Eich-Greatorex
Norwegian University of Life Sciences (NMBU),
Postboks 5003, NO-1432 Ås, Norway
Phone: +47 64 94 82 11
Mobile:
E-mail: susanne.eich@nmbu.no

ECONOMICS

Sjur Spildo Prestegard
Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)
PO Box 8024, Dep., NO-0030 Oslo, Norway
Phone: +47 22367268
Fax: +47 22367299
Mobile: +47 416 14 094
E-mail: sjur.prestegard@nibio.no

TECHNOLOGY

Nils Bjugstad
Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Department of Mathematical Sciences and Technology (IMT)
PO Box 5003, NO-1432 Ås, Norway
Phone: +47 64965426
Fax: +47 64965401
Mobile: +47 907 40 307
E-mail: nils.bjugstad@nmbu.no